به حسودان بگو

به حسودان بگو ما عاشق همیم

چشمان تو پر از من است و چشمان من پر از تو

من شبیه خودم و تو شبیه هیچ کس

به حسودان بگو

در آسمان ما پیزی جز عشق پر نمیزند که شاید از تماشای این عشق دق کنند

یا در کوچه و بازار قصه مان را جار زنند

/ 0 نظر / 39 بازدید