تو اگر بیایی وجودم را با تمام بی کسی هایش در وجود بی کرانت سبز می کنم

تو اگر بیایی

چشم هایم را می بندم

با تمام وجود لمس ات می کنم

و از صمیم دل آرزویت می کنم

تو را با تمام ابهتت

میان انگشتانم، پنهان می کنم

و وجودم را

با تمام بی کسی هایش

در وجود بی کرانت سبز می کنم

تا درختچه ای شود

میان خاطرات سربه فلک کشیده

و آرزوهای کودکانه

و مشتی عاشقانه،

در بیت بیت غزل هایم، نثارت می کنم

تا دوباره،

بذر محبت در سینه ات بشکفد

و برای ثانیه هایی که چشم بسته

در برابرت می سوزم

آغوشت تکیه گاهم باشد

/ 0 نظر / 49 بازدید