یا علی

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است
بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است
بنوشته چنین بر در فردوس خداوند
هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

/ 0 نظر / 50 بازدید