چه خوش خیال است ..

چه خوش خیال است ....

فاصله را میگویم....

به خیالش تورا از من دور کرده نمیداند جایت امن است.اینجا میان دلم...

جایی که جز یک صدایی خاص چیزی به گوش نمیرسد کافیست چشمهایت را ببندی تا بشنوی

صدای سوزناکی که تورا میخواهد

/ 0 نظر / 51 بازدید