یادمان باشد با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نمیرویم

یادمان باشد با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نمیرویم

 

بخشیدم تمام کسانی را که به من و احساساتم بد کردن

برایشان همین کافیست که بفهمند بزرگی در ثروت و دارایی نیست دین و مذهب در نماز و قران و حج نیست

آدمی را آدمیت لازم است    دنبه ای که رگ ندارد پنبه است

/ 1 نظر / 39 بازدید