حالا که روز قیامت قرار است تمام اعضای بدنت شهادت دهند

پس ببوس

نوازش کن

برقص

شانه کن و لذت ببر

بگذار اندامت با سمفونی عاشقانه ای در قیامت ،

قیامت کنند

/ 0 نظر / 64 بازدید