موندنی با لگدم نمیره

رفتنی با خواهش هم نمیمونه

 

وقتی دنیایت را به اندازه یک نفر کوچک میکنی ،

و یک نفر به اندازه خدا برایت بزرگ

قمار بزرگی کرده ای

اگر برود ....

دین و دنیایت را یکجا باخته ای

/ 0 نظر / 34 بازدید