بر حسين باشد سپاهی                    بر سپاهش مير و شاهی

مير و شاهی همچو ماهی                 ماه لشکر يا ابوالفضل

تولد ابوالفضل عباس مبارک

/ 2 نظر / 5 بازدید
taraneh

اميدوارم هميشه روزهايت عيد و شادمانی باشد وووووو برام دعا کن ...