من چشم هایم را میبندم تو در گوشم زمزمه کن اسممو

من چشم هایم را میبندم
تو در گوشم زمزمه کن اسممو
کاش میشد تمام داستان های دنیا را ازدهان تو بشنوم....!
تمام عاشقانه های دنیا را تو برایم تکرار کنی
اصلا هرچه تو بگویی زیباست
کاش میتوانستم با تمام وجود، صدایت را در آغوش بگیرم
وقتی صدایم میکنی:
عشقم عمرم نفسم زندگیم
و من با تمام وجود داد بزنم:
جانم...؟!
صدایت زیباترین صدای دنیاست.....
چقدر اسمم رو لب های تو زیباست...

/ 0 نظر / 52 بازدید