آدما نباس دوست پیدا کنن...   

 

      چون وقتی میرن ...  

 

      وقتی دیگه نمیشه بهشون زنگ بزنی...  

 

      وقتی نمیتونی درد و دل کنی...  

 

      یا حتی باهاشون شوخی کنی و بخندی...  

 

      و همه دوستی خلاصه میشه تو عکسهات و خاطراتت...  

 

      هی بغض تو گلوت گیر میکنه...  

 

      خفه ات میکنه...  

 

      آدما باس همیشه تنها بمونن..

/ 0 نظر / 44 بازدید