یعنی میشه ؟؟؟

یعنی میشه که ما دوتا یه روزی بهم برسیم

مهم فقط رسیدنه حتی اگه کم برسیم

یعنی میشه خوشی بیاد دور ما توری بکشه

به آرزوهاش برسه هر کی که دوری بکشه

یعنی میشه شب بشینم دست روی موهات بکشم

کاشکی بدونم که چقدر باید مکافات بکشم

یعنی میشه فقط یه بار خدا به ما نگاه کنه

میگی نمیشه ولی من ، همش میگم خدا کنه

/ 0 نظر / 26 بازدید