با هفت تا آسمون پر از گلای ياس و ميخک

                                                      با صد تا دريا پر عشق و اشتياق و پولک

يه قلب عــاشق با يه حس بيقرار و کوچک

                                                    فقط می خواد بهت بگه تــــــولدت مبارک

 

 

مهدی جون ، هدی جون تولدتون مبارک