بدترين شکل دلتنگی برای کسی اونه که در کنارش باشی و بدونی بهش نميرسی .

راستی بچه ها نظرتون راجع به غالب جديد چيه  ؟ .

<حاظر تبادل لينک هستم >