پنجم آذر يکهزار و سيصد و هشتاد و يک .

يک اتفاق ، يک آغاز و بعد از آن عبور از چهار فصل .

خرسند از آنم که در تداوم گذشت سال و ماه هماره  نازنينانی چون شما در کنار داشتم .

ميدانم آن نبودم که دلخواهتان است .

با اينهمه ای کاش آن شوم که دلخواهتان است آنگونه که در خور شما عزيزان باشد .

از تمامی دوستانم که منو تنها نميذارن و اونا که بهم لينک دادن و اونا که اجازه دادن بهشون لينک بدم  و مخصوصا مهيار عزيز که منو به بلاگ نويسی تشويق کرد ممنوووووونم. موفق ، سر بلند ، و مثل امروز عاشق باشيد