سلام

اول بگم که آپديت قبلی يه عکس بود که نميدونم  چرا نميآد  شايد هم بعضی ها ببيننش  

از اونايی که ميتونن خواهش ميکنم کمکم کنن .

آقا چرا امسال بارون نمی آد ؟

خيلی دلم برای بارون تنگ شده . حدود چهل و چند روز از پائيز گذشت ولی چهار قطره بارون نيومد

همه دعا کنيد بارون بياد . راستی يادتون نره منو هم دعا کنيد

مثل بارون پاک و مثل آسمون بزرگ باشيد .