سلام من اومدم بازم امروز تازه رسيدم . سعی ميکنم با کمکتون بازم مطلب بنويسم . کمکم کنيد.