بر حسيـــن باشد سپاهی         بر سپاهش مير و شاهی

مير و شاهی همچو ماهی      مير لشکر يا ابوالفضـــل

ايام سوگواری سالار و سرور شهيدان حسين ابن علی و سقای دشت کربلا ابوالفضل العباس بر شيفتگان و عاشقانشان تسليت باد .