وقتي داشتم تو بلاگا ميگشتم اين مطلبوديدم كه گلابي تو بلاگش نوشته بود ,خيلي خوشم اومد منم نوشتمش اميدوارم نيلو خانوم منو ببخشند.
سلام.
ببين خدا جون !
اين Emali رو برات زدم که بهت بگم پاشو يه توک پا بيا اين ورا کارت دارم.
بابا يه کم با فقير فقرا بپر! در خانه ما رونق اگر نيست صفا هست .
خدا جون ! ميدونی اگه الان اينجا بودی چکار ميکردم؟ اول يه عالم سرت داد ميزدم بعدش میپريدم تو بغلت !
آخه اينه رسمش؟!
ميدونم! ميدونم خيلی سعی کردی که من نفهمم !اما من تيزتر از اينام !
خر که نيستم که !فهميدم خودم!
چرا به PM هام جواب نميدی ؟!
نکنه تو هم ignore کردی منو ؟
من ignore شده روزگارم!توام منو ignore کن !
هيچ خيالی نيست!
بابا کوتاه بيا تو رو خدا!!!
جواب PM هامو که نميدی ; حداقل گاهی اوقات يه offline ناقابل واسم بذار که بفهمم هوامو داری !از تو ليست بنده هات که delete نکردی منو ؟
نه.....................
تو با مرام تر از اين حرفايی!!
خدا جون Acconunt داره تموم ميشه .اگه dc شدم ببخش.