یا علی
ساعت ۳:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است
بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است
بنوشته چنین بر در فردوس خداوند
هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است


مبارک خیلیا
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:


 
ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

اینجا من می نویسم.......
شادی هاوغصه هایم را ازدلتنگی هایم
تاباهم بودنم...
نوشته هام مخاطب خاصی ندارن
اینجامن می نویسم
برای دل خودم با نگاه بی انتهایت
به عمق تک تک حـــروف و واژه هایــم بنــگر
و آرام آرام مرا همراه با این صفحه ورق بزن...
و بـــــــــــعـد
به رسم روزگار
مراو عمق نوشته هایم را
به دست فراموشی بسپار
من پسری هستم ازتبارنوشتن
زندگی رابه وسعت ثانیه هایی که
داشتی حس کردم
خوبی ها و بدی هایش رادرک کردم
ویادگرفتم وزندگیم راآنگونه که خواستم
می سازم........
این سکوت هایم رابه صورت تصویرونوشته هایی
ازعمق احساس نمایش می دهم
شایدکسی دیگرباشدکه
این زندگی نورادرک کند
من یک پسرم ....
بادنیایی ازآرزوهایم
من یک پسرم سرشارازحس ناب زندگی
باکوله باری از
حرفا های خورده شده.....
من یک پسرم باثانیه هایی ازهیاهو
دلم که بگیرد راه رفتن درکناریک
جوی آب وچندقطره اشک
آرامم می کند!!!
بچگانه نیس چون من یک پسرم
بااحساسات مردانه....
وقتی از کنارم رد میشوی یادت نرود ،
که اتش وجودم..
هم میتواند گرم کند هم بسوزاند..
با دل بیا تا گرم شوی..
اگر فریب در مشتت پنهان باشد....
بی گمان خواهی سوخت...
پس مواظب حرف هاواحساسات
من باش.....
اینجااشک هاوغصه هایم را
درپشت صورتک هایی که
میگذارم پنهان میکنم تاتوفکرکنی
که میخندم تابخندی....
خوش اومدی دوست عزیز!


 
ساعت ٧:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:
آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفتتا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بینبر شمع نرفت از گذر آتش دل دوشدور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمماز پای فتادیم چو آمد غم هجراندل گفت وصالش به دعا باز توان یافتاحرام چه بندیم چو آن قبله نه این جاستدی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید                                                  آیا چه خطا دید که از راه خطا رفتکس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفتآن دود که از سوز جگر بر سر ما رفتسیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفتدر درد بمردیم چو از دست دوا رفتعمریست که عمرم همه در کار دعا رفتدر سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفتهیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت                                               
  ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نهزان پیش که گویند که از دار فنا رفت                                                 

عذرخواهی
ساعت ٢:٢٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

ﻣﻦ ﯾﮏ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ "ﺧﻮﺩﻡ" ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﻡ !!!

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩﻡ ،

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺭﻭ ﺑﻮﺩﻡ ،

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻏﺮﻭﺭﻡ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻢ ،

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ...

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻡ ..........


" ﺧﻮﺩﻡ "


ﻣﻦ ﺭﻭ ﺑﺒﺨﺶ ،

ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ... ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻮ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻧﺪ .

 


عشقه من
ساعت ٢:۱٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

عشقه من . . باورت بشود یا نه . . .!!!

روزی میرسد که دلت برای هیچکس به انداره ی من تنگ نخواهد شد. . .

برای نگاه کردنم . . .خندیدنم . . .اذیت کردنم . . .

برای تمام لحظاتی که کنارم داشتی. . .روزی خواهد رسید که در حسرت تکرار دوباره من خواهی بود . . .

اما . . .روزی که نباشم هیچکس تکرار من نخواهد شد . . .


 
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:
دوستت دارم...

و اینـــ بـــه شناسنامه ها هیچــــ ربطی ندارد!!!!!


دلـــــمانـــــ که با هـــم باشد.....


گـــور پـــدر فاصـــله ها ..


به قلبم افتخار میکنم
ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

من به قلبم افتخار می کنم

با آن بازی شد !

زخمی شد !

به آن خیانت شد !

سوخت و شکست !
اما به طریقی هنوز کار می کند . . . !


 
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

تمام شد . خیالت راحت


به کدام ملت است این به کدام مذهب است این که کشن
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی

                                 چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایـی

همه شب نهاده ام سر چو سگان بر آستانت

                                 که رقیب ز در نیاید به بهانه گدایی

به کدام ملت است این به کدام مذهب است این

                                که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایـــی

ز فراق چون ننالم من دل شکسته چون نی

                                که بسوخت بند بندم ز حرارت جدایی

به قمارخانــه رفتم همه پاکبــاز دیــدم

                               چو به صومعـه رسیـدم همـه زاهــد ریایـــی

 به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

                                که تو در برون چه کردی که درون خانه آیـــی

در دیــر می زدم مـن که ندا ز در درآمـــد

                                کـه درآ درآ عـراقی که تو هم از آن مایی


من چشم هایم را میبندم تو در گوشم زمزمه کن اسممو
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

من چشم هایم را میبندم
تو در گوشم زمزمه کن اسممو
کاش میشد تمام داستان های دنیا را ازدهان تو بشنوم....!
تمام عاشقانه های دنیا را تو برایم تکرار کنی
اصلا هرچه تو بگویی زیباست
کاش میتوانستم با تمام وجود، صدایت را در آغوش بگیرم
وقتی صدایم میکنی:
عشقم عمرم نفسم زندگیم
و من با تمام وجود داد بزنم:
جانم...؟!
صدایت زیباترین صدای دنیاست.....
چقدر اسمم رو لب های تو زیباست...


 
ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

نگران نباش 

نمیشود دوستت نداشت 

لجم هم بگیرد ازدستت 

دفترچه خاطراتم 

پرازفحش های عاشقانه میشود

 


 
ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

می آیم دردهایم را روی این صفحه "مجازی" مینویسم

ولی هیچوقت هیچکس نفهمید من این ها را"واقعی" درد میکشم

 


دِلت هرچه بی وفاشــــه تــورو از دست نمیدم
ساعت ٥:۳۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:
دِلت هرچه بی وفاشــــه تــورو از دست نمیدم
جون من اگر فـَـنــاشه تـــورو از دســت نمیدم
شنیــــدم مُـــردن مــــن آرزوته ، من میمیـــرم
که به این دِلِـت رضا شه تورو از دست نمیدم
 
اُنقَــــــدَر مـــیمـــــونَم توُ گوشِــــت میخـــــونم
دِلِت باخــــــدا شــه ، تــــورو از دســت نمیدم
  اُنقَدَر صبـــــر میکنـــــم  که عُماق چشمـــات  
 یه بــاغ با وفـــاشه ، دل مــــن رضـــاشــــــه 
تـــورو از دســــت نمیـــــدم
 
عـُمـــریه که من نشستم ، عـُمری دیگه میشینم
دِلت با من آشناشــه ،  تـــورو  از دست نمیدم
به زبون بی زبونی  میگـــم که پیــــشم بمونی
زندگیم پر از صفا شه  تــو رو از دست نمیدم
 
شب میـرَم توُ خانقـــاه ، میشینــــم روُبــــه خدا
حاجَتَــــم بلکه رَواشــه  تورو از دسـت نمیدم
 از تو چشمــــونــت به من  بــرق آرزو بــــدن
 قسمتــــم درد و بلا شـــه قسمتــم درد وبلا شه
  هـــر بلای میخواد باشـه تـورو از دست نمیدم

 
ساعت ٥:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

تو هدفی..من دنبال تو ام
تو معبودی..من عبد توام
توعشقی..من عاشق توام
تونوری..من شب پره توام
تو بال باش..من پرنده توام
تو ارباب باش..من برده توام
تو همراه باش..من رونده توام
تو ناز باش..من نیاز توام
تو اواز باش..من یه ساز توام
فقط باش که بی تو میبازم...


زندگی درست مثل نقاشی کردن است؛
ساعت ٥:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

زندگی درست مثل نقاشی کردن است؛
خطوط را با امید بکشید
اشتباهات را با آرامش پاک کنید
قلم مو را در صبر غوطه ور کنید
و با عشق رنگ بزنید


فراق دوست جان را میگدازد
ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

فراق دوست ، جان را می گدازد

صدای دوست ، دل را می نوازد

 

اگر چه بانگ تو از راه سیم است

گل پژمرده ی دل را نسیم است


تو اگر بیایی وجودم را با تمام بی کسی هایش در وجود بی کرانت سبز می کنم
ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

تو اگر بیایی

چشم هایم را می بندم

با تمام وجود لمس ات می کنم

و از صمیم دل آرزویت می کنم

تو را با تمام ابهتت

میان انگشتانم، پنهان می کنم

و وجودم را

با تمام بی کسی هایش

در وجود بی کرانت سبز می کنم

تا درختچه ای شود

میان خاطرات سربه فلک کشیده

و آرزوهای کودکانه

و مشتی عاشقانه،

در بیت بیت غزل هایم، نثارت می کنم

تا دوباره،

بذر محبت در سینه ات بشکفد

و برای ثانیه هایی که چشم بسته

در برابرت می سوزم

آغوشت تکیه گاهم باشد


 
ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

اما خدا آلزایمر گرفتیا . من توبه کردم تو هم بخشیدی پس چرا بازم اومدی سر خونه اولت


 
ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:


 
ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

کاش میشد فراموشش کرد اما افسوس عشقش در تار و پودم رخنه کرده 


مخاطب خاص
ساعت ٦:٠٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

آهنگ پس زمینه وبلاگ کاملا مرتبط به مخاطب خاص من بود که ناجوانمردانه تنهایم گذاشت و رفت


http://imanonline.blogfa.com
ساعت ٥:٥۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

http://imanonline.blogfa.com


عـلـآوه بـَر اینـکه مـَن و تـو ، مـا نَشـودیـم نصـف مـَنـَم ازبیـن رَفـت ...
ساعت ۳:٥٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

 

عـلـآوه بـَر اینـکه مـَن و تـو ، مـا نَشـودیـم
نصـف مـَنـَم ازبیـن رَفـت ...

میخواهی بروی ؟؟؟؟/
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:
مى خواهى بروى؟

بهانه مى خواهى؟

بگذار من بهانه را دستت دهم..

برو و هرکس پرسید چـــرا؟

بگو لجوج بود! همیشه سرسختانه عاشق بود..

بگو فریاد مى کرد! همه جا فریاد مى کرد که فقط مرا مى خواهد..

بگو دروغ مى گفت! مى گفت هرگز ناراحتم نکردى..

بگو درگیر بود! همیشه درگیر افسون نگاهم بود..

بگو بی احساس بود! به همه فریاد ها، توهین ها و اخم هایم، فقط

لبخند می زد..

بگو او نخواست! نـخـواسـت کـسـى جـز مـن در دلــش خـانـه کـنـد......

 


دیگر احساسم را ؛برای کسی عریان نمیکنم
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

دیگـــــر احســـــــــــاســـم را ؛
     بـــــرای کســـــی عریـــــان نمیکنـــــم ...
         صـــــــــــداقت یعنـــــی حماقــــــــــــت ..............!


دیگر دوستت ندارم
ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:


خودکار را به دست می گیرم
و روی صفحه ی امروز تقویم
بزرگ می نویسم:
« دیگر دوستت ندارم »


فوت شد
ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:


آخرین مطلب
ساعت ٢:٥٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

دل من،جام لبریز از صفا بود،

از این دل ها،از این غم ها جدا بود،

شکستندش به خودخواهی،شکستند،

خطا بود آن محبت ها،خطا بود،


 
ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:


Love
ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:


دور گردون گر دوروزی بر مراد ما نگشت ** دائمأ یکسان نباشد حال دوران غم مخور
ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

دور گردون گر دوروزی بر مراد ما نگشت  **  دائمأ یکسان نباشد حال دوران غم مخور


 
ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

این را بدان..........

دوستت دارم........

حتی اگرزمانی وجود نداشته باشم.........


راضی ام به خوشبختیت حالا با هرکی باشه

گرچه دل من تنها شده ولی یاد تو

همیشه باهاشه........


من هر روز و هر لحظه نگرانت می شوم که چه می کنی !؟

پنجره  را باز می کنم و فریاد می زنم

تنهاییت برای من ...
غصه هایت برای من ...

همه بغضها و اشکهایت برای من ...

بخند برایم بخند
آنقدر بلند

تا من هم بشنوم صدای خنده هایت را ...
صدای همیشه خوب بودنت را ...

 

 

.


گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق میشوند .....
ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق میشوند ... بجای شمع گرد چراغهای بی احساس خیابان میمیرند


دلم گرفته
ساعت ٦:٢٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٤ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

 

دلم گرفته....

ای آسمان زیبا امشب دلم گرفته از های و هوی دنیا امشب دلم گرفته


یک سینه غرق مستی دارد هوای باران از این خراب رسوا امشب دلم گرفته


امشب خیال دارم تا صبح گریه کنم شرمنده ام خدایا امشب دلم گرفته


خون دل شکسته بر دیدگان تشنه باید شود هویدا امشب دلم گرفته


ساقی عجب صفایی دارد پیاله ی تو پر کن به جان مولا امشب دلم گرفته


گفتی خیال بس کن فرمایشت متین است فردا به چشم اما امشب دلم گرفته

 


به نام عشق
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

به نام عشق... امروز میخواهم باور کنم تویی...باور کنم تویی...باور کنم تویی...              قصه ی ما را از دل بی سامان من بگیر... بگیر... بگیر... . من فقط نامی شنیدم و دنیایی باختم، چگونه هر چه دارم نبازم وقتی تو مرا دیدی... ؟ من بیچاره... من بیچاره... من بیچاره... خدا، دوست، همه ی عالم و من... و من... و من ...بر سرت می کوبند چرا دل باختی...؟ چرا لحظه ها را باختی...؟ چرا دوست را باختی...؟ و چرا دیگر آبرو باختی...؟ تنها بدان من باختم که تو همیشه باشی... . و اما تو...و اما تو... و اما تو... در جواب روزهای سرد و تاریکم و به پاس گرما و سرخی روزهای آفتابیت، دعا کن به دنیای آنها که به قامت خسته ام چشم دوخته اند، باز گردم... باز گردم... باز گردم... دیدار به قیامت... دیدار به قیامت... دیدار به قیامت و پایان.


 
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:


 
ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

اگه به زور روزگار از زندگیت میرم کنار

میرم که ثابت بکنم عاشقتم دیوونه وار


 
ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

اگه به زور روزگار از زندگیت میرم کنار

میرم که ثابت بکنم عاشقتم دیوونه وار


* گرقبله شوی سجده برویت نکنم *
ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

میروم که دگر نظر برویت نکنم*
گرقبله شوی سجده برویت نکنم*
گردسته گلی شوی وبرزمینی افتی*
صدبار برت دارم وبویت نکنم*


رفتم که دیگر برنگردم …
ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

با یاد روز آشنایی

 

اکنون رسید روز جدایی

 

همراه اندوه نگاهت

 

دیگر نمیمانم به راهت

 

من قصّه ی اندوه و دردم

 

من شعله ای خاموش و سردم

 

رفتم که دیگر برنگردم

 

رفتم دگر بدرود بدرود

 

پایان گرفت افسانه ی ما

 

چون قایقی در دست طوفان

 

ما عشقمان گم شد به دریا

 

رفتم دگر بدرود بدرود

 

از من چه دیدی ؟ من چه کردم ؟

 

ازمن گذشتی ،بی تو من هم

 

رفتم که دیگر برنگردم

 

اکنون چو پائیز نگاهت

 

غمگینمو تنها و خسته

 

کی میتوان برگشت افسوس

 

پشت سرت پلها شکسته

 

یاد تو همچون سایه با من بود

 

هر جا که رفتم همسفر بود

 

تو بی منو یاد تو با من بود

 

عشق تو دیگر بی ثمر بود

 

افتادنِ خاموش برگم

 

بی دردیِ پایانِ مرگم

 

رفتم که دیگر برنگردم

 

 

رفتم که دیگر برنگردم …

 


چه خوش خیال است ..
ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

چه خوش خیال است ....

فاصله را میگویم....

به خیالش تورا از من دور کرده نمیداند جایت امن است.اینجا میان دلم...

جایی که جز یک صدایی خاص چیزی به گوش نمیرسد کافیست چشمهایت را ببندی تا بشنوی

صدای سوزناکی که تورا میخواهد


 
ساعت ٢:٥٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:


عشق ماندگارم تولدت مبارک
ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

بهترینم به ماندگاری ستاره های آسمان

همیشه دوستت دارم تا بدانی

زندگی را در کنار تو میستایم

و تا ابد در کنارت می مانم

تولدت مبارک


 
ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

رمضان خوش آمدی من به تو عادت دارم از تو با نغمه ی پرسوز شفاعت دارم گرچه دیریست خدا رفته زیاد دل من من به ایام خدا ولی ارادت دارم ...فرارسیدن ماه رحمت و مغفرت الهی مبارک باد


 
ساعت ٥:٠٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

تنها امیدم لطف خداست

خدا جون گناهکارم ولی گناه دارم

برام دعا کنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــد


همه رفتند
ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

همه رفتند کسی دور و برم نیست

                                     چنین بی کس شدن در باورم نیست


 
ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

موندنی با لگدم نمیره

رفتنی با خواهش هم نمیمونه

 

وقتی دنیایت را به اندازه یک نفر کوچک میکنی ،

و یک نفر به اندازه خدا برایت بزرگ

قمار بزرگی کرده ای

اگر برود ....

دین و دنیایت را یکجا باخته ای


چو نیاز ما فزون شد ، توبه ناز خود فزودی
ساعت ۸:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

دل زود باورم را، به کرشمه ای ربودی

چو نیاز ما فزون شد ، توبه ناز خود فزودیبه هم الفتی گرفتیم ، ولی رمیدی از ما

من ودل همان که بودیم و تو آن نه ای که بودیمن از آن کشم ندامت ، که تورا نیازمودم

توچرا زمن گریزی ، که وفایم آزمودیزدرون بود خروشم ، ولی از لب خموشم

نه حکایتی شنیدی ، نه شکایتی شنودیچمن از تو خرّم ای اشک روان ، که جویباری

خجل از تو چشمه ای چشم رهی ، که زنده رودی.


خوش آن دلداده ای که این بخت دارد
ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

خوش آن دلداده ای که این بخت دارد  ***  که پیش روی جانان جان سپارد


حوصــله خوانــدن ندارم ... حوصــله نوشتـن هم ندارم ..
ساعت ٦:٠٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

حوصــله خوانــدن ندارم ...

 
حوصــله نوشتـن هم ندارم ...
 
 
این همـــه دلتنـــگی دیگر نه با خــواندن کم می شود ، نه نوشـــتن!
 
 
دلـــم بودنت را می خـــواهد ...
 
 
فقــــط همــــین ...!!
 

 
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

ما ز یاران چشم یاری داشتیم


 
ساعت ٥:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

عشقمان مخرج صفریست که تعریف نشد **


ماندن
ساعت ٤:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد .

آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت


یادت باشد
ساعت ۸:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

یادت باشد کسی که تو را دوست دارد با تو میماند .

برایش مهم نیست تو زیبایی یا زشت ..

 

چاقی یا لاغر ..

برای داشتنت میجنگد با هر وسیله و ابزاری که دم دستش باشد ....

برای نگهداشتنت ، برای با تو بودن و ر میکند .

از همه چیزش مایه میگذارد از جانش ...

مالش ...  شخصیتش ... آبرو و اعتبارش ...

حتی شرفش

فقط میخواهد تو کنارش باشی .

به هر قیمتی که شده حرمت دوستی را نگه دارد .

حرمت جمله دوستت دارم را ....

اما ....

اما اما اگر دوستت نداشته باشد به کوچکترین بهانه ای میرود

به هر بهانه ای که میخواهد باشد

گاهی حتی بی بهانه میرود

اگر خواست برود بگذار برود ..

جلویش را نگیر

خودت را برای کسی که دوستت ندارد خرج نکن

برای خودت زندگی کن

برای کسی که ارزش تو را دارد ارزش تو را میداند ..

یادت باشد بهتر است آنهایی کنارت باشند که دوستت دارند

آنهایی که دوستت دارند و تو را برای همیشه میخواهند

بگذار بقیه آرام و بی سر و صدا راهشان را بگیرند و بروند ./


 
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

امروز را با هدفی تازه شروع کردم .

به دنبال زندگی جدید و متمایز


 
ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

میخوای که بعد از ابنهمه عاقل بشم رهات کنم 

       من قطره قطره آب میشم تا تورو خاموشت کنم


نمیدانم که میدانی، ولی بد جور دلتنگم
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

 

نمیدانم که میدانی،ولی بد جور دلتنگم

برای دیدنت با هر چه مانع هست می جنگم

 

 

به خوردم می دهد هر لحظه دوریّ تو حسرت را

منی که خسته از این جاده فرسنگ فرسنگم

 

 

من و فرهاد از یک طایفه هستیم؛نگذارم

که تا جان در بدن دارم تو را گیرند از چنگم

 

 

تو میخوانی و دنیا می شود رقاصه ات،برعکس

شبیهت نیستم حتی، غم انگیزم، بد آهنگم

 

 

خدا لعنت کند این بی تو بودن را که دق کردم

نمیدانم که میدانی، ولی بد جور دلتنگم


تا تو مراد من دهی کشته مرا فراق تو
ساعت ٦:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

تا تو مراد من دهی کشته مرا فراق تو
تا تو به داد من رسی من به خدا رسیده‌ام


من نامت را صدا میکنم تو بگو جانم
ساعت ٤:۳۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

بگذار توی همین یک جمله دوباره عاشق هم باشیم ! ! !

من نامت را صدا میکنم .....

تو بگو جانم .....


چه شوری میزند دلم
ساعت ٤:۳٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

چه شوری میزند دلم وقتی

در چشم دیگران

آنقدر شیرین میشوی


قسم خوردم برای عشقِ پاکت بشم اونی که میبینی تو خوابت
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:
نمیدونی شبا تا صبح تو خواب بودی و من محو چشات بودم

نمیدونی ولی آروم... همش از ناز چشمای تو میخوندم

هستیمو دنیامو پای تو میزارم

این بهترین دلخوشیمِ که تو رو دارم

قسم خوردم برای عشقِ پاکت

بشم اونی که میبینی تو خوابت

فقط می خوام تو باشی تو این دنیا کنارم

این بهترین دلخوشیمِ که تورو دارم

تو میدونی چه حالیم

از این که توی این دنیا تورو دارم

تا وقتی که نفس دارم

واست چیزی از این عشق کم نمیزارم

یه لحظه هم سخته بدون تو بودن

این بهترین دلخوشیمِ که تورو دارم

قسم خوردم برای عشقِ پاکت

بشم اونی که میبینی تو خوابت

فقط می خوام تو باشی تو این دنیا کنارم

این بهترین دلخوشیمِ که تورو دارم

 


به حسودان بگو
ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

به حسودان بگو ما عاشق همیم

چشمان تو پر از من است و چشمان من پر از تو

من شبیه خودم و تو شبیه هیچ کس

به حسودان بگو

در آسمان ما پیزی جز عشق پر نمیزند که شاید از تماشای این عشق دق کنند

یا در کوچه و بازار قصه مان را جار زنند


میتوانم دنیا را یک دستی فتح کنم ....
ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:
میتوانم دنــــــیا را یک دستی فتح کنم!!.

به شرطی که

بازویم را تــــــــو گرفته باشی


 
ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

 فاطمه جانم بدان که عاشقتم،دوستت دارم تنها امید زندگیم  قلبقلب


ای مالک
ساعت ۳:۳٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

ای مالک :

اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی ، فردا به آن چشم به او نگاه نکن  . شاید سحرگاه توبه کرده باشد و تو نمیدانی


شب چه حکایت قشنگی هست
ساعت ٦:٤٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

شب چه حکایت قشنگی هست . آدم را وادار به فکر کردن به آنهایی میکند که خیلی عزیزند .

عزیزترینم F دوستت دارم


دوستت دارم فارغ از داشتنت
ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

برای بدست آوردنت نمیجنگم ، به تکدی قلبت هم نمی آیم ; دوستت دارم فارغ از داشتنت


برای داشتنت نمیجنگم
ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

برای داشتنت نمیجنگم..
جنگجوهاهم گاهی شکست میخورند..
برای بودنت دعا نمیکنم..
دعاهاهم گاهی مستجاب نمیشوند..
نمیگویم بمان..
حرف ها هم گاهی بی تاثیر میشوند...
فقطــ
فقط ضربان قلبم را گواه میگیرم...
این تنها چیزیست که بی شک بی تو نخواهد بود....!


یعنی میشه ؟؟؟
ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

یعنی میشه که ما دوتا یه روزی بهم برسیم

مهم فقط رسیدنه حتی اگه کم برسیم

یعنی میشه خوشی بیاد دور ما توری بکشه

به آرزوهاش برسه هر کی که دوری بکشه

یعنی میشه شب بشینم دست روی موهات بکشم

کاشکی بدونم که چقدر باید مکافات بکشم

یعنی میشه فقط یه بار خدا به ما نگاه کنه

میگی نمیشه ولی من ، همش میگم خدا کنه


بگویم و بدانی یا نگویم و بدانی
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

فرقـے نمـے کند !!

بگویم و بدانـے ...!

یا ...

نگویم و بدانـے..!

فاصله دورت نمی کند ...!!!

در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ ...!

جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد.:

قلــــــــــــــبم.....!!!


بگویم و بدانی یا نگویم و بدانی
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

فرقـے نمـے کند !!

بگویم و بدانـے ...!

یا ...

نگویم و بدانـے..!

فاصله دورت نمی کند ...!!!

در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ ...!

جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد.:

قلــــــــــــــبم.....!!!


میخوام بگم ....
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

تا حالا بهت نگفتم ولی حالا می خوام بگم بی تو میمیرم ..

می خوام بگم تو دنیای منی ..

می خوام بگم دوست دارم فقط به خاطر خودت !!

می خوام بگم شدی لیلی عشقم …

می خوام بگم اگه یه روز نبینمت چقدر دلم برات تنگ میشه !!

می خوام بگم نبودنت برام پایان زندگیه !!

می خوام بگم یه گوشه چشاتو به همه دنیا نمیدم …

می خوام بگم بیشتر از عشق مجنون به لیلی عاشقتم ..

می خوام بگم هر جور که باشی دوست دارم !!

می خوام بگم مثل نفسی برام اگه نباشی منم نیستم …

می خوام بگم هر شب با خیالت می خوابم !!

می خوام بگم جایگاه همیشگی تو قلب منه !!

می خوام بگم حاضرم قشنگترین لحظه هام رو با سخت ترین دقایقت عوض کنم ..

می خوام بگم لحظه ای که تو رو میبینم بهترین لحظه زندگیمه !!

می خوام بگم در حد پرستش دوست دارم ….!

 


یک نفر بخصوص
ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:
هر آدمی توی زندگی یک نفر بخصوص را می‌خواهد
یک نفر که بی‌ قید و شرط عاشقش باشد
یک نفر که با او، خود خودش باشد، بی‌هیچ نقابی !
یک نفر که بی‌هراس از موهای ژولیده و صورت رنگ پریده‌ات، با‌‌ همان قیافه به آغوشش پناه ببری، و سر روی شانه‌هایش بگذاری…
زن و مرد هم ندارد؛
توی زندگی مرد‌ها هم باید زنی باشد، که صورت ِ آفتاب خورده و عرق کرده و ته ریش نامنظمشان را به اندازه ی صورت هفت تیغه ی ادکلن زده دوست داشته باشد، شاید هم بیشتر.…
آدم‌ها توی یک زندگی یک نفر بخصوص را می‌خواهند که برایش درد دل کنند، بی‌آنکه بترسند، بی‌آنکه هراس داشته باشند از حرف‌هایشان
یک نفر که آن‌ها را‌‌ همان طور که هستند دوست داشته باشد،‌‌ همان طور غمگین،‌‌ همان طور شیطان،‌‌ همان طور پر حرف؛‌‌
همان طور ساکت،‌‌ همان طور غُرغُرو و‌‌ همان طور شلخته !
آدمی که وقت ِ آمدنش آرام شوی و مثل چشمه از حرف‌های نگفته قُل قُل کنی و بجوشی…
آدمی که ساعت ِ دیدارش بخواهی بدوی جلوی آینه که
"نکند مقبولش نباشم"
آدم ِ تو نیست !
توی زندگی هر کس، یک نفر بخصوص باید باشد

 


من به خورشید ایمان ندارم
ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:


گرما یعنی ....

نفس های تو ....

دستهای تو .....

آغوش تو ......

من به خورشید ایمان ندارم..


خسته تر از آنم ....
ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:


خـسـتـه‌تـر از آنـم

کـه لـیـوانـی چـای

آرامـَم کـنـد

آغـوش ِ گـرم ِ تـو را مـی‌خـواهـم..

جای من بودی چ میکردی ؟؟؟؟
ساعت ٥:۱٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

جای من بودی چه میکردی راستش را بگو .....


کسانی را میشناسم که ....
ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﺯﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﻨﺪ
ﻭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ
ﺍﻣﺎ ﻗﻠﺒﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﻭ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﺮﻡ ﻫﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ .....
ﺍﻣﺎ طــــــــﻮ .....
ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﻦ ... ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ... ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﯿﺮﺍﯾﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺕ
ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ تـــــــﻮ ﻓﮑﺮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ
تــــــــــﻮ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﻨﯽ ...
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﻡ ﻧﯿﺎﯾﺪ ....

عکس ‏‎Amir Rostami‎‏

جهل مردم
ساعت ٦:۳۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

هنوز!
درهمین نزدیکی ما!
مردى گوسفند می کشد و خونش را به ماشین چند صد میلیونى اش میمالد !
پسری پشت ماشینش می نویسد : بیمه قمر بنی هاشم; یا می نویسد یا جد فلانی اما مثل یابو میراند!
هنوز برای ازدواج استخاره می کنند نه تحقیق!
هنوز توی چاه پول می ریزند و نامه عربی پست می کنند!
هنوز مردم چشم دیدن بوسه عشق را ندارند درحالیکه برای دیدن صحنه اعدام باشوق حاضر می شوند!
هنوز قبل از پدر شدن حتی یک کتاب تربیت کودک پارسی نمی خوانند اما هرشب در مسجد کلمات عربی که معنی آنها را نمیداند در قالب دعا بارها تکرار میکند!
درحالیکه تنها نان آور همسایه، بعلت بیماری و بی پولی درحال مرگ است ، فرسنگها مسیر را جهت زیارت خدایی میروند که خودش گفته از رگ گردنتان به شما نزدیکترم…
هنوز بر آزادگی حسین اشک میریزند اما حاضر نیستند یکروز آزاده زندگی کنند
زبانشان پر است از جملات زیبا اما عملشان سرشار از زشتی و ناپاکی است!
آری این است بلای تعصب کور کورانه جاهلی! بلای خانمانسوز ایران
بیاد دیالوگی ماندگار از سریال امام‌علی(ع) افتادم
معاویه:
قوی‌تر از ذوالفقار علی سراغ داری؟
عمروعاص:
آری، جهل مردم!


دوباره دل هوس با تو بودن کرده
ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

دوباره دل هوای با تو بودن کرده
نگو این دل دوریه عشقتو باور کرده
دل من خسته از این دست به دعاها بردن
همه ی آرزوهام با رفتن تو مردن
حالا من یه آرزو دارم تو سینه
که دوباره چشم من تو رو ببینه
حالا من یه آرزو دارم تو سینه
که دوباره چشم من تو رو ببینه
واسه پیدا کردنت تن به دل صحرا میدم
آخه تو رنگ چشات هیبت دنیا رو دیدم
توی هفتا آسمون تو تک ستاره ی منی
به خدا ناز دو چشماتو به دنیا نمیدم
حالا من یه آرزو دارم تو سینه
که دوباره چشم من تو رو ببینه
حالا من یه ارزو دارم تو سینه
که دوباره چشم من تو رو ببینه
دوباره دل هوای با تو بودن کرده
نگو این دل دوریه عشقتو باور کرده
دل من خسته از این دست به دعاها بردن
همه ی آرزوهام با رفتن تو مردن
همه ی آرزوهام با رفتن تو مردن
حالا من یه آرزو دارم تو سینه
که دوباره چشم من تو رو ببینه
حالا من یه آرزو دارم تو سینه
که دوباره چشم من تو رو ببینه


← صفحه بعد